Diensten

ONZE DIENSTEN 

Eindcontroles

Dominus Milieutechniek verricht eindcontroles na asbestverwijdering conform de NEN2990. Dit doen we aan de hand van luchtmetingen in binnensituaties en visuele inspecties in buitensituaties. Op locatie wordt dan een vrijgaverapport afgegeven waarin vermeld staat dat de ruimte of gebied voldoet aan de eisen van de NEN2990 en dat de ruimte of gebied veilig betreden kan worden.

Asbestinventarisaties

Via Dominus Ingenieurs B.V. verrichten wij ook asbestinventarisaties in gebouwen en objecten. Heeft u een gebouw of object van voor 1 januari 1994, dan bent u verplicht om een asbestinventarisatie uit te voeren alvorens u het gaat slopen of renoveren.

Laboratorium

Dominus Milieutechniek B.V. beschikt over een Scanning Electronen Microscope (SEM). Daarmee kunnen wij nauwkeurig bepalen of er asbest aanwezig is op de genomen lucht- en kleefmonsters bij een eindbeoordeling in risicoklasse 2A of bij een NEN2991 onderzoek.

Risicobeoordeling NEN2991

Is er een vermoeden dat er asbest vrij gekomen is in een situatie en wilt u weten hoe ernstig dat is? Dan kunnen wij door middel van luchtmetingen en kleefmonsters beoordelen wat de situatie is. Hiermee wordt bepaald hoe groot het risico is en wat de vervolgstappen daarna kunnen zijn. Alles wordt in een rapportage gezet, zodat duidelijk wat wel en niet mogelijk is.